Hjemmebesøk

hjemmebesøk


Du er hjertelig velkommen til å besøke oss i vår butikk. Vi kan også foreta hjemmebesøk etter avtale. Noen ganger kan det være ønskelig å ta slike besøk sammen med hjemmesykepleien eller andre som er med i et behandlingsopplegg.

Hjemmebesøk må alltid avtales i god tid, og vi vil gjerne understreke at vi på ingen måte skal erstatte offentlig helsevesen som din behandlende lege, hjemmesykepleier, stomisykepleier og uroterapeut.