hjemmebesøk

Hjemmebesøk

Du er hjertelig velkommen til å besøke oss i vår butikk, men kan du av ulike årsaker ikke komme tilbyr vi kostnadsfritt hjemmebesøk for veiledning av produkter som dekkes på blåresept. Noen ganger kan det være ønskelig å ta slike besøk sammen med hjemmesykepleien eller andre som er med i et behandlingsopplegg. Hjemmebesøk må alltid avtales i god tid, og vi vil gjerne understreke at vi på ingen måte skal erstatte offentlig helsevesen som din behandlende lege, hjemmesykepleier, stomisykepleier og uroterapeut.