Ernæring

Banda Follo fører et stort utvalg av sondeernæring og ernæringsdrikker. Mange kan få dekket ernæringsprodukter på blåresept. Spør legen din om du hører under en slik pasientgruppe eller gå inn på www.helfo.no for mere informasjon.

Behovet for ernæringsdrikker kan oppstå i alle aldre, men er mest vanlig blant eldre. Alvorlig sykdom kan også føre til behov for ekstra ernæring. En fullverdig ernæringsdrikk med fiber tilsvarer 2 brødskiver med smør, pålegg og en vitamintablett.

Vi hjelper deg gjerne i valget av ernæringsprodukter både når det gjelder behovet for innhold og smaksvarianter.