Engangs- (RIK) eller permanente kateter (KAD)

Hvorfor kan man få bruk for et kateter?

Når urinveiene av ulike grunner ikke fungerer normalt er det viktig å bli undersøkt av lege / uroterapeut slik at varige skader forebygges. Å ta vare på urinveiene er spesielt viktig om du har en nevrologisk sykdom / skade som multippel sklerose (MS), ryggmargsskade, Parkinson, hjerneslag, diabetes etc.

Det kan være problemer med gjentatte urinveisinfeksjoner eller at man trenger råd og opplæring ved bruk av kateter. Kateter er ofte nødvendig når urinblæren av ulike årsaker ikke tømmer seg helt eller bare delvis.

Hos menn kan forstørret prostata føre til tømningsproblemer. Banda Follo fører mange ulike kateter slik at du som kunde skal få tilpasset det som passer best til deg. Vi har ulike engangskateter som dekkes på blåresept til barn, kvinner og menn.

I tillegg har vi permanente kateter, kateterventil og urinposer med ulike festeanordninger. Spør gjerne vår uroterapeut (urologiske sykepleier) hvis du bruker kateter og trenger opplæring eller gode råd.